PATRYK WASIAK

tel. 42 717 53 43

kontenery – 788 644 444

usługi asenizacyjne – 511 344 444

95-100 Zgierz, ul. Podgórna 10 A

biuro@wasiak-zgierz.pl

Pracujemy: poniedziałek – sobota 8:00 – 18:00